Gruppträningar

TEMAKURS

Denna kurs riktar sig till dig som vill slå längre och rakare…Vem vill inte det?
Vi tränar sving och jag tar upp några viktiga faktorer till varför bollen flyger högt, lågt, höger eller vänster.
Bollflyktslagar är ett känt begrepp för många som kan lite om mycket.
För att känna till den så måste man känna till hur klubban träffar bollen.

Låter svårt, men är logiskt så fort man får vetskapen.

Vid tre tillfällen:

ta din golf till nästa nivå.

Välkomna

Inga Evenemang