Årsmöte på Torreby GK

Kära medlemmar på Torreby Golfklubb

Som vi tidigare under vintern meddelat så har vi arbetat hårt med att avsluta samarbetet med Bengt Hedström och istället ta hem och hantera ekonomin själva. Vi hanterar nu ekonomin själva vilket känns extra bra och vi ser redan fördelarna med att ha ekonomin inhouse i form av att t.ex. snabbare kunna få ekonomisk information och att kunna fatta beslut på ett effektivare sätt. Men att ta hem ekonomin och att göra detta i kombination med att t.ex. starta ett nytt Drift AB som vi också tidigare meddelat är ett omfattande arbete. Detta har tyvärr gjort att vi tillsammans med E&Y blivit sena med bokslut och revisioner. Bokslut för Torreby Golfklubb och Torreby Golf AB samt revisionen från E&Y är klara inom kort. Men Torreby Golfklubbs revisorer har rekommenderat att vi flyttar årsmötet ytterligare ett par veckor så att dom får den tid dom behöver för att göra revisionen för klubben. Styrelsen är helt eniga med revisorerna då arbetet skall göras rätt och inte snabbt och hafsigt. Därför väljer styrelsen att senarelägga årsmötet till onsdagen den 13 april kl. 18.30 på Torreby Slott. Vi lägger ut bokslut, revisioner, verksamhetsberättelse så snart som möjligt och meddelar er när de finns tillgängliga.

Styrelsen har också varit i kontakt med SGF för att höra vad som gäller om årsmötet hålls efter den tid som finns i stadgarna. Enligt SGF så är det inga konstigheter och årsmötet bör skjutas fram om allt material inte är klart. Att hålla ett möte inom datumramarna för stadgarna där man går igenom de dokument som är klara och tar ett nytt möte när resterande dokument är klara är ineffektivt för alla parter och är inte rekommenderat från SGF.

Vi vill också meddela att vi erbjudit Festningshotellen och påmint om att delta på årsmötet för att informera om deras nuläge, öppning och vision för kommande säsong och framåt. Vi arbetar vidare för att få svar på detta erbjudande.

Om det är någon som har några frågor kring detta är ni välkomna att höra av er till någon i styrelsen.

Senaste Inläggen