Damkommittén

Ansvarsområde: Damgolfverksamhet

Kommitténs uppgifter är sammanfattningsvis följande:

  • Inom klubben stimulera damernas och flickornas intresse för golfspel.
  • Till styrelsen senast 10 september avge förslag till verksamhetsplan och budget för nästa år.
  • Anordna årligen återkommande tävlingar och sammankomster.
  • Lägga fram förslag för styrelsen som särskilt ska stimulera damgolfen.
  • Medverka till starterfunktionen och tävlingsledare
  • Överlämna den information som ska delges klubbens medlemmar till klubbchefen.
  • Till styrelsen senast den 15 februari lämna berättelse om verksamheten föregående år.
Information från damkommittén
Aktiviteter 2024:

20 april – Kickoff – Torreby´s damer – Damernas Kickoff 2024

25:e maj – 2-Manna-Scramble-mix – Välkommen Till Mix Scramble 2024

31:a juli. – Damernas Västkustdag –  Välkommen till Damernas Västkustdag 2024

Följ oss även på vår Facebook – Torrebygk Damer