Damkommittén

Ansvarsområde: Damgolfverksamhet

Kommitténs uppgifter är sammanfattningsvis följande:

  • Inom klubben stimulera damernas och flickornas intresse för golfspel.
  • Till styrelsen senast 10 september avge förslag till verksamhetsplan och budget för nästa år.
  • Anordna årligen återkommande tävlingar och sammankomster.
  • Lägga fram förslag för styrelsen som särskilt ska stimulera damgolfen.
  • Medverka till starterfunktionen och tävlingsledare
  • Överlämna den information som ska delges klubbens medlemmar till klubbchefen.
  • Till styrelsen senast den 15 februari lämna berättelse om verksamheten föregående år.
Information från damkommittéen
Aktiviteter 2023:

6:e maj – Kickoff – Torreby’s damer – Damernas Kickoff 2023

27:e maj – 2-Manna-Scramble-mix – VÄLKOMMEN TILL MIX SCRAMBLE 2023

2:a aug. – Damernas västkustdag – Välkommen till Damernas Västkustdag 2023

Vi i damkommittén

Ing-Marie Lindbom
Ordförande

ingmarie.lindbom@yahoo.se
0703-44 19 50

Heléne Frisk Ryhage

ryhage.h@telia.com
0703-15 06 20