Medlemskommittén

Ansvarsområde: Medlemsvård

Välkommen som medlem i Torreby golfklubb!

Vi i Medlemskommittén arbetar aktivt för att våra medlemmar ska känna delaktighet och glädje!

Vårt mål är:

  • Att alla medlemmar ska trivas och känna golfglädje
  • Att det ska finnas aktiviteter för alla medlemskategorier
  • Att alla nya medlemmar ska ha möjlighet att spela med en fadder på banan
  • Att alla medlemmar ska känna att de kan lämna förslag och synpunkter

Vi håller på och uppdaterar sidan med information inför 2023, så återkom snart.

Vid frågor hör av er till kansliet under tiden

kansliet@torrebygk.se

0524-285 30

Kommitténs uppgifter är sammanfattningsvis följande:

  • Till styrelsen senast 10 september lämna förslag till verksamhetsplan för nästa år.
  • Arrangera informationsträffar för medlemmar.
  • Introducera och stödja nya medlemmar.
  • Kontakta medlemmar som under året lämnat klubben och till styrelsen lämna en redovisning om skälen härtill.
  • Föreslå ordnings- och trivselregler för klubbens anläggningar, samt vid behov föreslå förändringar av dessa.
  • Till styrelsen senast 15 februari lämna berättelse om föregående års verksamhet.