Regel & Handicap kommittén

Ansvarsområde: Regel- och handicapfrågor

Kommitténs uppgifter är sammanfattningsvis följande:

 • Till styrelsen senast 10 september lämna förslag till verksamhetsplan och eventuell budget för det kommande året.
 • Ansvara för lokala regler och bestämmelser.
 • Tillse att varje medlems exakta handicap registreras och finns tillgängligt.
 • När en spelare byter hemmaklubb, vid behov informera den nya klubben om spelarens exakta handicap.
 • Vid behov justera en spelares exakta handicap i enlighet med Handicapreglerna (avseende allmän spelstandard).
 • Tillsammans med tävlingsledningen förklara en rond som ej handicapgrundande, exempelvis på grund av extremt dåligt väder.
 • Agera stöttepelare till andra kommittéer vid exempelvis tävlingar
 • Vid säsongens slut genomföra en årlig revision av samtliga medlemmars exakta handicap.
 • Ansvara för att banan är rätt markerad.
 • Ansvara för att aktuell och väsentlig information finns tillgänglig på Torrebys website
 • Senast den 15 februari till styrelsen lämna berättelse om verksamheten föregående år.
 • Protokoll från möten skall sättas i kommitté pärm på kansliet. Kommitté pärmen skall även innehålla arbetsbeskrivning, mål och aktiviteter

Vi i regel & handicap kommittén