Sponsorkommittén

Ansvarsområde: Marknadsföring, sponsring, reklam och annonsförsäljning

Kommitténs uppgifter är sammanfattningsvis följande:

  • Förslag till verksamhetsplan och budget ingår i Styrelsens ordinarie arbete
  • Samordna all försäljning av reklam.
  • Kontrollera att klubbens åtaganden avseende reklam etc. fullgörs i enlighet med ingångna avtal.
  • Till styrelsen föreslå lämpliga platser för reklam.
  • Ansvara för att skyltar och reklammaterial på klubben håller hög standard och underhålls.
  • Ansvara för att klubbens ”sponsorpaket” utvecklas och är intressant för köparen.
  • Svara för att anordna årlig sponsortävling/dag.