Lokala regler för torreby golfklubb

 

                                                                                                                                     230308

LOKALA REGLER 2023 FÖR TORREBY GOLFKLUBB 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler: 


LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid första tee. 

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.


PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL:

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).


1. Out of bounds (Regel 18.2)

1. Out of bounds markeras med vita pinnar.

2. Out of bounds vänster om 1:ans fairway gäller enbart vid spel av hål 1.  


2. Pliktområden (Regel 17) 

1. Pliktområden är markerade med pinnar eller plattor.

2. Det röda pliktområdet på höger sida om hål 14 som bara är definierat på en sida är oändligt.


3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

Bollen träffar kraftledning

1. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet av ett hål måste spelaren spela om slaget genom att spela den ursprungliga bollen eller annan boll från platsen där det senaste slaget slogs (se Regel 14.6).

Om spelaren spelar om slaget, men gör det från fel plats, får spelaren den allmänna  plikten enligt Regel 14.7.

Om spelaren inte spelar om slaget, får spelaren den allmänna plikten och slaget räknas, men spelaren har inte spelat från fel plats. 


4. Onormala banförhållanden (Regel 16) 

Mark under arbete.

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller vit spraylinje är mark under arbete.

2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3. Grusfyllda dräneringssträngar är mark under arbete.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden. 


5. Begränsningar i att använda speciell utrustning

Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen. 

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt vid det tillfället att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF  får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.


6. Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelet

Sätt att avbryta och återuppta spelet

1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.


Lokala regler i PDF format:

LokalaReglerTorreby2023