HISTORIA

Första gången Torreby eller Toreby finns omnämnt är från norska medeltida handlingar år 1317 då konung Håkon V Magnusson skänker ett halvt markabol jord till S:t Michaels-kapellet i Tönsberg. Fram till och med 1661 ha varit i både norskt och dansk ägo blev fältmarsalken och generalguvernör Rutger von Aschenberg ägare till Torreby. Under hans levnad uppfördes den gula herrgården som ligger bredvid hål nio. Egendomen gick i släkten till grosshandlaren norrmannen Niels Georg Sörensen övertog Torreby 1886. Han skapade sin rikedom genom export av trävaror till Spanien tillsammans med kompanjonen Hans Rasmus Austrup som löste ut Sörenson ur firman år 1872 för 2225000 kronor. Dessa pengar investerade han i skog och sågverk runt om i landet. Bland dessa företag ägde han ett träförädlingsföretag i Sävenäs och fått en viss förankring till västkusten och Bohuslän. Han ansåg vid den här tiden att han behövde ett lantställe och köpte alltså 1886 Torreby egendom.

1887 lät han bygga slottet. Arkitekt var Adolf Emil Melander samme man som även byggt om bostaden i Stockholm det sk Fersenska palatset på Blasieholmen. Han lät sig inspireras av den tidens Country Houses i England och Skottland. Byggnaden, som var indelad i 24 rum kostade färdig ca 100.000 kronor vilket på den tiden var en stor summa pengar. Niels Georg Sörenson skapade ett mönsterjordbruk och importerade Jerseykor direkt från Jersey till gården. Mjölken förädlades i det egna mejeriet (det vita huset vid hål 13).Torreby golfbanas historia

Den nyblivna ägaren av Torreby egendom Stig Widell tar initiativ 1960 till att omvandla jordbruket och fruktodlingen på egendom till golfklubb. Tankarna och idéerna var djärva eftersom golf inte var något som utövades i Sverige i någon större utsträckning och i Bohuslän fanns det inte ännu någon golfbana under byggnad.
Året efter tas beslut om att bilda en klubb med endast 9 medlemmar. Vidare beslutas också att en provisorisk bana med 5-6 hål skall anläggas. Redan första året hade man greenfee spelarna Margit och Bertil Westblad som efter avslutad runda förklarade: ”Aldrig mer Torreby Golfklubb”. Båda blev senare medlemmar och gjorde stora insatser för klubben. Bertil blev både ordförande för Torreby och Svenska Golfförbundet.

1962 valdes klubben in som medlem i Svenska Golfförbundet. Under detta år gjordes de första 9 hålen klara för spel dessa hål låg på dagen den del som idag upptar av hål 11-17. År 1908 anlades en fruktodling på ett område av 45000 kvm där man plantera 2500 fruktträd. Rester av denna odling finns kvar på hål 1,2 och 9.

Stig Widell köpte godset 1960 då var jordbruket utarrenderat sedan många år tillbaka och slottet var försummad när det gäller skötseln marinen hade bland annat använt det som förråd. Fruktodlingen var angripen av sjukdomar och gav en dålig avkastning. Den 2 maj 1960 lät han därför bulldozer riva upp fruktträden. Stig Widell hade planer på att anlägga en golfbana på familjens egendom i Motala trakten och såg en chans att förverkliga dess planer på Torreby. En mycket djärv plan för tiden.

1965 påbörjades renoveringen av slottet efter som det stod i en artikel från Bohuslänningen: ”Beslutet att rusta upp den stora byggnaden är ett av de tyngsta avgöranden jag brottats med. Jag funderade länge på om det fanns möjlighet att för ett överkomligt belopp få fastigheten i ordning. Men så segrade mina restaureringsplaner. Det vore ju illa om Bohuslän skulle förlora det enda slottet som finns i landskapet”. Ett i vårat tycke mycket klokt beslut tack Stig.

På årsmötet 10 november 1966 beslutas att banan skall byggas ut till 18 hål. Hösten 1968 spelas det på de nya hålen samtidigt som klubben flyttar in i det ”nya” klubbhuset Torreby slott. År 1983 köper TIAB (Torreby Intresenter AB) slottet och banan av Stig Widell. Klubben är sedan dess ägare och förvaltare av denna ”juvel”.