Verksamhetsplan & Stadgar

Stadgar

Här finner ni Torreby Golfklubbs stadgar som antogs vid årsmötet oktober 2023.

Stadgar TGK 2023

Verksamhetsplan

Generellt kring verksamhetsplanen

Torreby Golf AB/Torreby Golfklubbs styrelse har som målsättning att samla klubbens arbetsuppgifter och planer i en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen redovisas mål, aktiviteter, visioner m.m. avseende hur klubbverksamheten bör utvecklas och vilka åtgärder som behövs för detta. Här finns också ett avsnitt om vad som gäller för klubbens organisation i styrelse, kommittéer och anställda.

Verksamhetsplanen är en beskrivning av alla aktiviteter och mål som Torreby Golfklubb planerar att uppnå inom en bestämd tidsplan samt hur klubben skall styras i den dagliga verksamheten. Perioden för denna verksamhetsplan är ett år. Delar av verksamhetsplanen kan behöva skrivas om i det fall förutsättningarna förändras under perioden.

Innehållet i verksamhetsplanen varierar beroende på storlek på företaget eller organisationen. Det finns inga krav på hur en verksamhetsplan skall vara strukturerad med det rekommenderas att den är realistisk och att aktiviteterna i verksamhetsplanen verkligen är de som organisationen planerar att utföra.

Årets verksamhetsplan ska tillsammans med de ekonomiska ramarna utgöra organisationens styrdokument för året. Planen ska säkerställa att klubben fortsatt erbjuder medlemmar och gäster en välutrustad golfanläggning med intressanta och välskötta banor. Vi ska sträva mot en kontinuerlig kvalitetsförbättring.

Fyra faktorer ser vi som vägledande i arbetet med verksamhetsplanen:

  • Att vi i grunden har en mycket bra produkt men vi behöver fortsätta utveckla den
  • Skapa en positiv medlemsutveckling
  • Att vända en negativ ekonomisk trend till en stabil ekonomi med utrymme för investeringar
  • Ideellt arbete

Värdegrund

Tre nyckelord som utgör grunden för klubben:

Gemenskap

Det är inte bara att vara del av en grupp. På Torreby Golfklubb skall alla känna sig hemma och välkomna. Alla är viktiga och alla är värda lika mycket uppmärksamhet. Alla är också unika vilket är något vi accepterar, finner spännande och gläds över. Att kunna umgås på lika villkor och finna gemenskap med andra människor skapar en harmoni.

Glädje

På Torreby Golfklubb skall vi ha kul och glädje är grunden i vår verksamhet. Glädjen kommer från att få vara tillsammans och utvecklas inom och genom golfen. Vi tränar och spelar golf för att vi själva har valt det och för att vi tycker att det är roligt. Vi finner glädje i att kunna göra detta tillsammans. Det skall vara roligt att åka till klubben och träffa sina vänner och även lära känna nya bekantskaper.

Trygghet

Glädje och gemenskap skapar trygghet. Den som känner trygghet har stora möjligheter att utvecklas, inte bara som golfspelare utan också som människa. Trygghet ger alla möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Trygghet ger mod och nyfikenhet att våga prova nya idéer och metoder, att våga prova att gå sina egna vägar. Trygghet innebär att alla på klubben känner att de är respekterade och uppskattade oavsett hur många slag de behöver för att spela 18 hål.